Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT som det oftast kallas, är egentligen två psykoterapiformer som växt samman till en. Kognitiv terapi är behandling som fokuserar på att fånga tankar, föreställningar och övertygelser som ibland kan ställa till en del problem, och försöka förändra dem så att de blir mer hjälpsamma. Beteende terapi är behandling som syftar till att förändra problematiska känslor och situationer med hjälp av beteendet. Du kan läsa mer om KBT på hemsidan för Svenska Föreningen för KBT.

KBT har evidens och det betyder att vetenskaplig forskning kommit fram till att den är effektiv för att behandla många psykiska hälsoproblem. På Socialstyrelsens nationella rikt­linjer kan du läsa mer kring vilken typ av hälsoproblem där KBT är den mest effektiva terapiformen.

KBT har med tiden kompletterats med nya förgreningar som sammantaget populärt kallas för ”tredje vågens terapier”, och jag har hämtat influenser från flera av dem.