Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.
Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.

Dagens samhälle har ett högt tempo och det är många som har svårt att få ihop livets pussel. Dessutom händer det saker som gör att vi alla någon gång i livet kan hamna i en akut kris. Jag erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi (KBT) för kris, stress, utbrändhet, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och post traumatiskt stressyndrom.

Företag, vårdcentral eller försäkringsbolag kan teckna avtal för korta eller längre tids uppdrag.

För dig som ämnar söka legitimationsgrundad psykoterapeututbildning erbjuder jag egenterapi.

Min mottagning finns på Västra Storgatan 7, Jönköping. Se Kontakt