Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Det kan vara bra att se klart, även när vinden viner.
Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Det kan vara bra att se klart, även när vinden viner.

Nå dina mål och få bättre livskvalité med kognitiv beteende terapi

Dagens samhälle har ett högt tempo och det är många som har svårt att få ihop livets pussel. Dessutom händer det saker som gör att vi alla någon gång i livet kan hamna i en akut kris.

Psykoterapi: Du kan få psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi (KBT) för kris, stress, utbrändhet, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mitt specialområde är utmattnings syndrom (UMS) och post traumatiskt stressyndrom (PTSD).
Parterapi: Ger parterapi utifrån evidensbaserade IBCT-metoden som har sin  grund i KBT.
Egenterapi: För dig som ämnar söka till legitimationsgrundad psykoterapeututbildning.
Handledning: Individuellt eller i grupp utifrån ett KBT-perspektiv.
Föreläsningar: Utifrån något av ovanstående ämnen och alltid med ett KBT-perspektiv.
Avtal: Försäkringsbolag och arbetsgivare från kommun, landsting, privata sektorn eller föreningslivet kan teckna avtal för korta eller längre tids uppdrag.

Min mottagning finns på Västra Storgatan 7 i centrala Jönköping. Se Kontakt