Välkommen till Brengesjö KBT

Jag heter Kristina och är legitimerad psykoterapeut i KBT och hjälper dig med bland annat psykoterapi, stödsamtal och basutredningar. Du hittar min mottagning i centrala Jönköping.

kristina-brengesjo-kbt-samtal

Jag har min mottagning på Västra Storgatan 7 i Jönköping.

Hos mig kan du få hjälp med:

För kris, stress, utbrändhet, sömnproblem, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mina specialområden är utmattnings-syndrom och post traumatisk stressyndrom (PTSD).

Kontakta mig

Då livet är trassligt och det är svårt att sätta mål.

Kontakta mig

För dig som misstänker ADHD eller liknande och önskar remiss till psykiatrin.

Kontakta mig

Ger parterapi utifrån evidensbaserade IBCT-metoden som har sin grund i KBT.

Kontakta mig

För dig som ämnar söka till legitimationsgrundad psykoterapeututbildning.

Kontakta mig

Individuellt eller i grupp.

Kontakta mig

Utifrån något av ovanstående ämnen.

Kontakta mig

Om mig

Utbildning

– Auktoriserad Socionom
– Legitimerad Psykoterapeut i Kognitiv
Beteende Terapi (KBT)
– Utbildad Lärare och Handledare i KBT

Terapiorientering

– Compassion Focus Therapy (CFT)
– Acceptance Commitment Therapy (ACT)
– Integrative Behavioural Couple Therapy
(IBCT)

Yrkeslivserfarenhet

– Arbetat många år inom socialtjänsten
med stöd till familjer
– Arbetat flera år med familjerätt
– Arbetat flera år på vårdcentral i nära
samarbete med öppenpsykiatrin
– Startade egen mottagning 2017

Information gällande Coronapandemin

Jag har möjlighet att arbeta digitalt, men du är fortfarande välkommen till min mottagning om du inte har några symptom. Om du har några symptom sker våra möten digitalt.

Patientdatalagen kräver att den digitala kommunikationen är helsträckskrypterad, vilket innebär att den förmår säkra sekretessen både från sändaren, mellan sändaren och mottagaren, samt hos mottagaren. Det enda alternativ jag känner till som har det är en app som heter Signal, och den ger möjlighet till både telefon, video och textmeddelanden. Den går att ladda ner för både iPhone och Android och är GRATIS. Appen är blå och har en vit pratbubbla i mitten.

För att göra vår kontakt så bra som möjligt så föredrar jag video med appen Signal, så vi kan se varandra. Naturligtvis är det du som avgör om du tycker det är ok med video via appen Signal, eller om du hellre vill att våra möten sker med vanligt telefonsamtal.