Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.
Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.

Dagens samhälle har ett högt tempo och det är många som har svårt att få ihop livets pussel. Dessutom händer det saker som gör att vi alla någon gång i livet kan hamna i en akut kris. Jag erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi (KBT) för kris, stress, utbrändhet, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och post traumatiskt stressyndrom.

Försäkringsbolag och arbetsgivare från kommun, landsting eller privata sektorn kan teckna avtal för korta eller längre tids uppdrag.
För dig som ämnar söka legitimationsgrundad psykoterapeututbildning erbjuder jag egenterapi.
Jag ger handledning, individuellt eller i grupp, samt erbjuder föreläsning utifrån ett KBT-perspektiv.
Från hösten 2018 och till och med hösten 2019 studerar jag till handledare hos Ehnvall KBT Kompetens i Göteborg, varför jag söker handledningsuppdrag som kan knytas till utbildningen. Den kan betraktas som en kurs och ges till subventionerat pris.

Min mottagning finns på Västra Storgatan 7 i centrala Jönköping. Se Kontakt