Välkommen till Brengesjö KBT

Jag heter Kristina och är legitimerad psykoterapeut i KBT och hjälper dig med bland annat psykoterapi, stödsamtal och basutredningar. Du hittar min mottagning i centrala Jönköping.

kristina-brengesjo-kbt-samtal

Jag har min mottagning på Västra Storgatan 7 i Jönköping.

Hos mig kan du få hjälp med:

För kris, stress, utbrändhet, sömnproblem, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mina specialområden är utmattnings-syndrom och post traumatisk stressyndrom (PTSD).

Kontakta mig

Då livet är trassligt och det är svårt att sätta mål.

Kontakta mig

Ger parterapi utifrån evidensbaserade IBCT-metoden som har sin grund i KBT.

Kontakta mig

För dig som ämnar söka till legitimationsgrundad psykoterapeututbildning.

Kontakta mig

Individuellt eller i grupp.

Kontakta mig

Utifrån något av ovanstående ämnen.

Kontakta mig

Om mig

Utbildning

– Auktoriserad Socionom
– Legitimerad Psykoterapeut i Kognitiv
Beteende Terapi (KBT)
– Utbildad Lärare och Handledare i KBT

Terapiorientering

– Compassion Focus Therapy (CFT)
– Acceptance Commitment Therapy (ACT)
– Integrative Behavioural Couple Therapy
(IBCT)

Yrkeslivserfarenhet

– Arbetat många år inom socialtjänsten
med stöd till familjer
– Arbetat flera år med familjerätt
– Arbetat flera år på vårdcentral i nära
samarbete med öppenpsykiatrin
– Startade egen mottagning 2017