Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.
Likt bruset på vattnet som gör att spegelbilden döljs, kan livets stormar dölja det vackra. Jag vill hjälpa dig att se klart, även när vinden viner.

Nå dina mål och få bättre livskvalité med kognitiv beteende terapi

Dagens samhälle har ett högt tempo och det är många som har svårt att få ihop livets pussel. Dessutom händer det saker som gör att vi alla någon gång i livet kan hamna i en akut kris. Du kan få psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi (KBT) för kris, stress, utbrändhet, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mitt specialområde är utmattnings syndrom och post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Kan även erbjuda parterapi.

Försäkringsbolag och arbetsgivare från kommun, landsting eller privata sektorn kan teckna avtal för korta eller längre tids uppdrag.
För dig som ämnar söka legitimationsgrundad psykoterapeututbildning erbjuder jag egenterapi.
Jag ger handledning, individuellt eller i grupp, samt erbjuder föreläsning utifrån ett KBT-perspektiv.

Min mottagning finns på Västra Storgatan 7 i centrala Jönköping. Se Kontakt