Mitt arbetssätt

Mitt arbetssätt

Vid vårt första samtal får du berätta vad som gjort att du söker kontakt och vad du vill att vi ska arbeta med. Mitt mål är att du ska nå ditt mål som är viktigt för dig för att du ska få bättre livskvalité. Vi hjälps åt att hitta, testa och justera olika strategier så att du når ditt mål. Du har säkert egna resurser som också kan bli till god användning för att du ska nå ditt mål.

Under behandlingen fokuserar vi i första hand på att lösa de problem som du har här-och-nu. Om det finns behov av att bearbeta uppväxt och tidigare händelser i livet så är jag naturligtvis öppen för att hjälpa dig med det. Avslutningen är lika viktig som inledningen, och då summerar vi vad som varit hjälpsamt och hur du kan gå vidare utifrån dina nya erfarenheter.

Vid parterapi inleds med var sitt individuella samtal innan vi påbörjar de gemensamma parsamtalen. Möjlighet finns att vid behov varva mellan individuella och gemensamma samtal.