Om mig - legitimerad psykoterapeut i kbt


Juni 2017 blev jag färdig kognitiv beteende psykoterapeut. Under utbildningen har mina special-områden varit utmattningssyndrom och post traumatisk stressyndrom, och mina fördjupnings-kurser har varit i handledning respektive dialektisk beteendeterapi (DBT). Jag har även hämtat inspiration från Acceptance Comittment Therapy, ACT, och har behörighet för grunderna i interpersonal psychotherapy (IPT) och i schema­terapi som båda hör till ”tredje vågens terapier” och är förgreningar till KBT.

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som socialarbetare, och blev auktoriserad socionom maj 2017. Efter avslutad grundutbildning i kognitiv beteende terapi (KBT) 2012 har jag arbetat inom primär­vården i ett nära samarbete med psykiatrin. 

Sedan september 2019 satsar jag fullt ut på min egna privata mottagning, och från november samma år har jag även utbildning till lärare och handledare i KBT.