Vid vårt första samtal får du berätta vad som gjort att du söker kontakt och vad du vill att vi ska arbeta med. Mitt mål är att du ska nå ditt mål som viktigt för dig för att du ska få bättre livskvalité. Sedan hjälps vi åt att hitta, testa och justera olika strategier så att du når ditt mål. Du har säkert egna resurser som också kan bli till god användning för att du ska nå ditt mål.

Under behandlingen fokuserar vi i första hand på att lösa de problem som du har här-och-nu. Om det finns behov av att bearbeta uppväxt och tidigare händelser i livet så är jag naturligtvis öppen för att hjälpa dig med det. Avslutningsvis summerar vi vad som varit hjälpsamt och hur du kan gå vidare utifrån dina nya erfarenheter.